Miłość od pierwszego wejrzenia.
57, Zawiercie, Polska

Obo­je są prze­ko­na­ni,
że po­łą­czy­ło ich uczu­cie na­głe.
Pięk­na jest taka pew­ność,
ale nie­pew­ność jest pięk­niej­sza.

Są­dzą, że sko­ro nie
zna­li się wcze­śniej,
nic mie­dy nimi ni­g­dy się nie dzia­ło.
A co na to uli­ce, scho­dy, ko­ry­ta­rze,
na któ­rych mo­gli się od daw­na mi­jać?

Chcia­ła­bym ich za­py­tać,
czy nie pa­mię­ta­ją -
może w drzwiach ob­ro­to­wych
kie­dyś twa­rzą w twarz?
ja­kieś ,,prze­pra­sza­m'' w ści­sku?
głos ,,po­mył­ka­'' w słu­chaw­ce?
- ale znam ich od­po­wiedź.
Nie, nie pa­mię­ta­ją.

Bar­dzo by ich zdzi­wi­ło,
że od dłuż­sze­go już cza­su
ba­wił się nimi przy­pa­dek.

Jesz­cze nie cał­kiem go­tów
za­mie­nić się dla nich w los,
zbli­żał ich i od­da­lał,
za­bie­gał im dro­gę
i tłu­miąc chi­chot
od­ska­ki­wał w bok.

Były zna­ki, sy­gna­ły,
cóż z tego, że nie­czy­tel­ne.
Może trzy lata temu
albo w ze­szły wto­rek
pe­wien li­stek prze­fru­nął
z ra­mie­nia na ra­mię?
Było coś zgu­bio­ne­go i pod­nie­sio­ne­go.
Kto wie, czy już nie pił­ka
w za­ro­ślach dzie­ciń­stwa?

Były klam­ki i dzwon­ki,
na któ­rych za­wcza­su
do­tyk kładł się na do­tyk.
Wa­liz­ki obok sie­bie w prze­cho­wal­ni.
Był może pew­nej nocy jed­na­ko­wy sen,
na­tych­miast po zbu­dze­niu za­ma­za­ny.

Każ­dy prze­cież po­czą­tek
to tyl­ko ciąg dal­szy,
a księ­ga zda­rzeń
za­wsze otwar­ta w po­ło­wie.

Autor wiersza: Wiesława Szymborska.

spojrzenie_zakochanych_19110.jpg
             


                  

                  

Liczba odwiedzin: 63
 
Komentarze
Magda 05.11.2020

Faktycznie piękny wiersz, pozdrawiam cieplutko 💋😉

Aneta 04.11.2020

Adamie piękny wiersz dla tej tajemniczej kobiety, pozdrawiam 💋🙂

Marianna 02.11.2020

Piękny wiersz Adamie, pozdrawiam 💋😉

Marysia 02.11.2020

To piękny stan bycie zakochanym, pozdrawiam 💋🙂

Ewa 01.11.2020

Wiersz piękny ale jesteś tajemniczy Adamie, pozdrawiam 💋😘

Marzenka 01.11.2020

No to właśnie powinieneś napisać dla kogo to ta osoba będzie wiedziała na pewno że dla niej 😆😆😋

Mariola 01.11.2020

Wiersz piękny i wierzę że uczucia autentyczne tylko czy odwzajemnione Adamie? pozdrawiam cieplutko 💋🙂

Adam 01.11.2020

Bardzo się cieszę że nie mój wiersz który zamieściłem spowodował tyle miłych odczuć oraz komentarzy. Mam nadzieję że sprawił on odrobinę radości i chociaż malutki uśmiech osobie do której był adresowany 🙂 Niestety nie mogę zdradzić imienia tej kobiety być może że sama nawet nie zdaje sobie sprawy że ten wiersz jest dla niej 🙂 dziękuję za wszystkie komentarze i pozdrawiam wszystkich 🌷😘😉

Wiktoria 01.11.2020

Piękny wiersz ale zdradź nam imię tej szczęśliwej adresatki? 🤭😉 pozdrawiam 💋🙂

Gosia 31.10.2020

Bardzo lubię jak mężczyźni dedykują kobietom swoich serc piękne wiersze, pozdrawiam 💋😉

blondynka1 31.10.2020

Bardzo ładny....zresztą jak wszystkie naszej Noblistki......

Małgosia 30.10.2020

Bardzo romantyczny mężczyzna z Ciebie Adamie, całuski przesyłam 💋🙂

Magda 30.10.2020

Piękny wiersz wybrałeś dla Twojej wybranki 😉

Krystyna 30.10.2020

Mam wielki szacunek oraz podziw do mężczyzn którzy mają na tyle odwagi aby okazać swoje uczucia do ukochanej osoby publicznie na blogu. To jest po prostu piękne 😊 Adamie zdradzisz mi kim jest obiekt Twoich westchnień? 😉 pozdrawiam i całuję 👄👄😊

Marzenka 29.10.2020

A w kim się zakochałeś? 🤔😷

Irenka 29.10.2020

Brawo za odwagę szanowny panie, pozdrawiam 💋😉

Monisia 27.10.2020

Chyba się zakochałeś 🤭😷

Helena 27.10.2020

Piękny wiersz, cieplutko pozdrawiam 💋🙂🍁

Blog
Blogi są aktualizowane co 5 minut