Blog


blondynka1
61, Sanok, Polska

Graj Cyganie, graj od serca
znanej pieśni takt
tam gdzie puszta gdzie gorąca
miłość płonie w krwi
niech te tony niosą tobie
twej młodości żar
szał uniesień
amok tańca
graj Cyganie w takt czardasza
graj Cyganie
graj
.
-I-
Stary Cygan wziął skrzypeczki
i popatrzył nań
gdzieś mu w uszach brzmią dzwoneczki
wiszące u sań
które wiozły go daleko
od ojczystych stron
teraz wrócił tam swą duszą
i pochylił skroń
przeoraną bruzdą myśli
ciężkich tak jak los
i przytulił je do piersi
jak kochankę swą
poruszone smyczkiem struny
leciuteńko drżą
bo i palce starczej ręki
też niewprawne są
... ale
...
Graj Cyganie, graj od serca
znanej pieśni takt
tam gdzie puszta gdzie gorąca
miłość płonie w krwi
niech te tony niosą tobie
twej młodości żar
szał uniesień
amok tańca
graj Cyganie w takt czardasza
graj Cyganie
graj
.
-II-
Rozżaliły się skrzypeczki
i popłynął ton
zadumania i tęsknoty
za młodością swą
i wybrzmiewa czardasz miękko
falowanie łąk
w rytm się wkrada stukot kopyt
konie pusztą mkną
tabun już galopem pędzi
ziemia pod nim drży
Cygan uśmiech ma na twarzy
słyszy tętno krwi
znów jest młody znów junakiem
zmarszczył lekko brwi
zda się już na konia wsiada
śmiga pośród drzew
skrzypce żyją skrzypce grają
nową życia pieśń
.
i dlatego ...
...
Graj Cyganie graj od serca
znanej pieśni takt../itd/ (net)

107905723_1445517748969103_2173066975803


13.11.2020
Maciek7285
35, Rzeszów, Polska

Odnoszę wrażenie, że z tego portalu zrobił sie jakiś drugi pudełek albo Kozaczek albo Sandałek. Wszyscy wszystkich oskarżają o zdradę o sex itd. zamiast normalnie kogoś poznać, popisać. 

Ja przynajmniej mam spokój bo jestem singlem i chyba powoli czas stąd uciekać. Jestem na innych portalach w internetach wiec można mnie znaleść kto zainteresowany.  

Pozdrawiam miłego week życzę :)


Schylden
32, Auga Buena, Panama

images?q=tbn%3AANd9GcQ9UNgV5DnxisSTyL3-d

Playing, for some people, is known as a money-making remedy and then for quite a few people is a really origin of pleasure.When the legalization of online gaming, several thousand individuals from around the world play gambling online applications around the clock to make sure you get a wealth. It's far simpler with regard to specific to tackle poker online games, so it's easy to easily play a range of games games, which includes texas holdem poker, online roulette, roulette, baccarat, and numerous others in their cellphones, notebooks, and notepads. Every one online gambling gaming applications incorporate guidelines that everyone should get well before having fun gaming games. Online gambling are usually complicated in the event you are actually not used to your poker earth. Gambling online video game titles are the same as local land based casino matches, and a second may suffer a superb degree of amusement by simply jamming gambling computer games. Customers can look at amazing illustrations or photos and better audio quality found in internet gambling online games.


What is more, most of the bets fanciers as well devote ones own down time taking part in a range of casinos activities concerning gambling online forms simply because a home-based playing website consists of plenty of models of poker gaming applications. A lot of people plenty of different amounts of online gambling codecs that they need to choose to spend time wagering video games everytime, but a safeguard game playing…


Robert
25, Opole, Polska

„Oblicze Ojczyzny”

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.
W Dzieciństwie Poznaje Się
Kwiaty, Zioła, Zboża,
Zwierzęta,
Pola, Łąki,
Słowa, Owoce.
Ojczyzna Się Śmieje.
Na Początku Ojczyzna
Jest Blisko,
Na Wyciągniecie Ręki.
Dopiero Później Rośnie,
Krwawi,
Boli.

Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska! ... Chwała jej Bohaterom!

z16950502V,Obejmujaca-sie-para-obserwuje


07.11.2020
Maciek7285
35, Rzeszów, Polska

Wszystkie Kobiety, Którym Się Spodobałem ...:) ;)


04.11.2020
Maciek7285
35, Rzeszów, Polska

Co tam zambowicze u Was ? :) 


blondynka1
61, Sanok, Polska

Szczególny czas.... zadumy….wspomnień …refleksji….I nie ilość kwiatów i zniczy jest ważna.....nie nasza obecność w tym trudnym czasie.. a ..nasze myśli…..pamięć.......

Nawias, gwiazdka, nawias. Czy żałoba stała się wirtualna? - Nowy folder

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko co nieważne jak krowa się wlecze

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

przychodzi jednocześnie jak patos i humor

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć

kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

( ks.Jan Twardowski)


28.10.2020
Maciek7285
35, Rzeszów, Polska

Jesteś za aborcją w Polsce czy przeciwko ? 

a) jestem za 

b) jestem przeciw 


Adam
57, Zawiercie, Polska

Obo­je są prze­ko­na­ni,
że po­łą­czy­ło ich uczu­cie na­głe.
Pięk­na jest taka pew­ność,
ale nie­pew­ność jest pięk­niej­sza.

Są­dzą, że sko­ro nie
zna­li się wcze­śniej,
nic mie­dy nimi ni­g­dy się nie dzia­ło.
A co na to uli­ce, scho­dy, ko­ry­ta­rze,
na któ­rych mo­gli się od daw­na mi­jać?

Chcia­ła­bym ich za­py­tać,
czy nie pa­mię­ta­ją -
może w drzwiach ob­ro­to­wych
kie­dyś twa­rzą w twarz?
ja­kieś ,,prze­pra­sza­m'' w ści­sku?
głos ,,po­mył­ka­'' w słu­chaw­ce?
- ale znam ich od­po­wiedź.
Nie, nie pa­mię­ta­ją.

Bar­dzo by ich zdzi­wi­ło,
że od dłuż­sze­go już cza­su
ba­wił się nimi przy­pa­dek.

Jesz­cze nie cał­kiem go­tów
za­mie­nić się dla nich w los,
zbli­żał ich i od­da­lał,
za­bie­gał im dro­gę
i tłu­miąc chi­chot
od­ska­ki­wał w bok.

Były zna­ki, sy­gna­ły,
cóż z tego, że nie­czy­tel­ne.
Może trzy lata temu
albo w ze­szły wto­rek
pe­wien li­stek prze­fru­nął
z ra­mie­nia na ra­mię?
Było coś zgu­bio­ne­go i pod­nie­sio­ne­go.
Kto wie, czy już nie pił­ka
w za­ro­ślach dzie­ciń­stwa?

Były klam­ki i dzwon­ki,
na któ­rych za­wcza­su
do­tyk kładł się na do­tyk.
Wa­liz­ki obok sie­bie w prze­cho­wal­ni.
Był może pew­nej nocy jed­na­ko­wy sen,
na­tych­miast po zbu­dze­niu za­ma­za­ny.

Każ­dy prze­cież po­czą­tek
to tyl­ko ciąg dal­szy,
a księ­ga zda­rzeń
za­wsze otwar­ta w po­ło­wie.

Autor wiersza: Wiesława Szymborska.

spojrzenie_zakochanych_19110.jpg
             


                  

                  


blondynka1
61, Sanok, Polska

Śmiechu mi trzeba

na te dziwne czasy,

śmiechu zdrowego

jak źródlana woda.

Niech mnie kołysze

w tej wielkiej podróży

i niech prowadzi

gdzie śmieszna gospoda.

Niech dźwięczy, męczy

aż do zadyszki...

śmiechu mi trzeba

przede wszystkim.

Niech się zatrzęsą

od śmiechu ściany,

niechaj na zawsze

będę nim pijany...

Nie okrutnego,

nie cynicznego...

Śmiechu mi trzeba

bardzo ludzkiego.

(- Adam Ziemianin) 

Smutek - nie mów nic, tylko mnie kochaj - Piękno umysłu


Blog
Blogi są aktualizowane co 5 minut