Blog


01.05.2021
laulukesehelin
54, Tartu, Estonia

Säravat ja head maikuud.


aleks30
63, Põlva, Estonia

       Teenijate palkamine,ülesütlemine,lahkumine.'' Orjaksoleku''aeg

1)  Jüri seob,Mihkel päästab.

2) Jüi paneb tööle,Mihkel päästab tööst.[ Teenijate (suiliste) palkamise ja vabakslaskmise kohta,]

3) Kes seitse aastat teenib saab talu.

   


arislav9
50, Stuttgart, Niemcy

Обожествление лебедей имеет очень древнейшие истоки. Они считаются символом добродетели и поэтов. У многих народов они предстают как тотемные животные. Вообще эта птица представляет собой удивительно всеобъемлющий образ. К примеру, у многих народов весьма распространён сказочный сюжет, когда герой предстаёт в виде лебедя.

У христиан лебедь считается символом Девы Марии. Его образ всегда связан с Богами и с олицетворением жизни. Лебедь в славянской мифологии- это святая птица, владеющая тайной напитка бессмертия и молодильными яблоками.


30.04.2021
Maciek7285
36, Rzeszów, Polska

Wszystkich i życzę wszystkim udanego długiego krótkiego łikendu :)


valeragroznev
29, Mozhaysk, Rosja

image.png

Самый первый гейм автомат был построен в 1891 году дизайнерской организацией Sittman and Pitt, базирующейся в Бруклине, штат Нью-Йорк. Стандартные покерные карты крутились на пяти барабанах этого механического автомата, и с нынешней точки зрения этот "агрегат" был интересен тем, что не было встроенной системы выплат доходов. Штат бара, в котором была введена представленная система; предопределяла фаворита. Неудивительно, что при отсутствии какого-либо контролирования бармены часто пытались вторчься в механизм установки и уменьшить шансы играющего на барыш; в то время чаще всего барыш представлял собой: сигареты, пиво или сидр.

Рождение "однорукого бандита". Следующее поколение гейм машин, - это вид, известный как "колокол свободы". Чарльз Фей, эмигрант из Германии, представил Калифорнии предоставленную разработку в первом десятилетии 20 века. В машине использовалось три барабана с 4-мя знаками; преобладанием от предшествующего, - автоматический расчет барыша. Инсайды управляли им с помощью не маленького рычага, что называло его в следующем как "однорукий бандит", причем данное прозвище сохранилось до наших дней.

Золотые шестидесятые. Еще одной важной вехой в истории состязательных машин стали 1960-е годы, когда в Соединенных Штатах Америки начали появляться гейм программы с электрическим приводом. Это разрешило повысить их привлекательность за счет звуковых и световых эффектов, а рычаг был заменен кнопкой. Первоначальной такой машинкой была "денежная меда" в 1964 года. Минуя десять лет, и в особенности 1980-е годы; с созреванием электроники и цифровых методик, микрочипы вместе с агрегатами неизвестных чисел стали набирать свою известность. Это отворило "железные двери" к нашим теперешним игровым автоматам. Терминалы видео-лотерей считаются логичным итогом данных методик. Также, рекомендуем изучить…


aleks30
63, Põlva, Estonia

       Rikkuse seoseid tarkusega:riksast peetakse targaks,vaest rumalaks;kes tark,see rikas,kes veene,see rumal

1) Rikas alati tark vaene ikka rumal.

2) Vaesel ikka vaese aru.

3) Vaesel ikka vsese õnn.

4) Vaesus on rumaluse naaber.

5) Mida targem rahvas,seda rikkamad;mina rumalamad,seda vaesemad.

    Veesega taheta suhelda;rikkaga suheldakse meeldi.Vaesele ei anta head

1) Kes vaest varrule kutsub või puujalga pulma.

2) Kes kehva pulma kutsub.

3) Kes puujalga pulma,vaest varrulule või santi saia sõõma.

4) Kes pussnuga pulma palub.

5) Kes vaest vadeiks võtab,kassile kala küpseta ehk pussnuga pulma viib.

   Mitmesugust rikka ja vaese kohta

1) Vaene -see ajab vilet,rikas - see laseb laulu.

2) Ega vaene vaeva ei tunne.

3) Vsene elab kallimban kui rikas.

  TALUELU SOTSIAALSEID ASPEKTE.PERERAHVAS JA PALGALISED.KODAPOOLINE,SAUNIK,VABADIK

   Mitmesugust kohast ja talust:koha tätsus/vähetähtsus;talu jõukuse ja korrasoleku eeldusi (töötegu) ja tundemärke (loomad,kõlvikud,varud)

1) Raha mulla sisse panna on perem kui taskus hoida.

2) Ega koht meest pea,mees peab kohta pidama.

3) Mis nüüd viga mehel elada,kui koht hea.

3) Põgene halva koha eest,aga mitte halva saksa eest.

4) Ega koht ilma tööta seisa.

5) Tööd tühjas talus,hoolt hoonus. [= halvas,kehvas] elus.

6) Kui igaüks teeb oma tööd,siis on kõik asjad majas head.

7) Ilius hobune on mehe uhkus,

8) Põllust tuntakse meest.

      Suurem majapidamine - suurem pere.Kus tegijaid,seal sööjaid;pole sööjaid- pole ka tegijaid

  1) Suur pesa,suur pere.

2) Kus pole kodu kedagi,seal pole majas midagi.

3) Kus saajaid,seal sööjaid.

4) Mitu rehti setu kõhu.

   Mehine eelistatum,Suures peres inimkaotused tõenäolisemad,väikieses ohtlikumad

1)…


29.04.2021
Marta
62, Kędzierzyn-Koźle, Polska

Zabierz mnie w swe marzenia,
pokaż gwiazdy na niebie,
snem lekkim jak ciepły oddech
ukołysz, przytul do siebie.
Szeptem nocy mi zanuć
kołysankę cichutko,
niechaj księżyc swym blaskiem
nam przyświeca milutko.
Chcę tak poczuć przy sobie
każdy ruch twego ciała,
trzymaj mnie tylko blisko,
bym w ramionach twych spała.
Tak bardzo tego pragnę...
tak bardzo pragnę Ciebie...

Jose-Higuera-15.jpg-nggid047630-ngg0dyn-


aleks30
63, Põlva, Estonia

    Rikas ei usu vaest ( ega vaene rikast),rikas ükskõikne vaese hädade vastu.Rikas solidaarne rikkaga,vaene vaesega

1) Ega nuumsiga ei tea,mis õueseale vaeva teeb.

2) Kes vaese talupoja häda usub.

3) vaeste palest ei hoolita,heade õpetust ei võeta.

4) Rikas ei usu vaese häda ja vaene ei usu rikka häda.

5) Vaene tunneb vaese hada,uhke rikas pöörab palge kõrvale.

7) Rikkad on Aadamast saadik sugulased.

    Vaene maksab vähe rkka kõrval.Rikast austakse,arvetatakse;vaessest ei hoolita,vaesesle tehakse ülekohut

1) Ega mees midagi ei maksa,mehe raha maksab.

2) Kes rikas rahale,see kõrge aule.

3) Ega täis kõht tea,mis tühjal tarvis.

4) Vigane hobune,tühi rahakott ja vaene inimene - need ei ole kuskil väärt.

5) Mis tibu kaalub taalri vastu.

6) kust aed madal,seal käib igaüks üle.

7) Rikas sõidab tõllas,veane ripub võllas.

8) ''Tere''on viina norimine.      


blondynka1
61, Sanok, Polska

Między nocą a dniem

jawi się chwila świtania

nadziei

.

Między jawą a snem

napływają marzenia

obrazy dnia

.

Między wczoraj a jutrem

trwa - dzisiaj -

czas na spełnianie

.

Między prozę a poezję

wplata się codzienność

.

Między zapowiedzią a spotkaniem

niecierpliwość oczekiwania

.

Między myślą a słowem

definiowanie

zabarwianie emocją

.

Między prawdą a fałszem

szerokie pole domniemań

taniec masek obłudy

.

Między ja a ty

trudna przestrzeń poznawania

falowania czuć i myśli

... (net)

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba


Gabrielbf
25, New Albany, USA

Culver City, Calif., startup she (a nod to the sports shorthand for “greatest of all time”) operates the world’s largest fake yeezy website sneaker marketplace that uses AI to stomp out fakes. The company offers a seal of authenticity for shoes approved for sale on its site.
Blog
Blogi są aktualizowane co 5 minut